obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
+ Celoslovenské stretnutia
Členské príspevky
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
 
Združenie škôl s právnou subjektivitou
 
je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, 
ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov  
podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou. 
 
Celoslovenské zasadanie pléna
Združenia základných škôl Slovenska
sa bude konať v dňoch v októbri alebo v novembri 2021
 
(ak to dovolí epidemiologická situácia) 
v Hornom Smokovci, Grand hotel Bellevue  
 
 
  
Kvôli opatreniam týkajúcim sa zastavenia šírenia koronavírusu COVID-19   
je zrušené Celoslovenské zasadanie pléna v novembri 2020.   
Najbližšie zasadanie sa bude konať 19. - 21. apríla 2021 . 
 
Všetkým členom sa ospravedlňujeme. 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Projekt Erazmus+
 
ZZŠS sa ako partner zapojilo do projektu Erazmus+ spolu s Raabe a Asociáciou riaditeľov základných škôl v Čechách. Projekt je zameraný na delegovanie úloh riaditeľom školy. Prosím o vyplnenie dotazníka.  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web